Me pak klikime realizohen shitjet e juaja.
Mbrenda minutit e gatshme për tu përdorur.
Plotësisht e pamvarun në tabletë dhe celular.
Nuk nevojitet serveri.

Funkcionet e shitjes

E dizajnuar për klikime minimale

Top-Connection Cash ju ofron kasen e cila është e rregulluar në mënyrë optimale për biznesin tuaj. Ju arrini gjithçka me vetëm një klik.

Ju shikoni vetëm atë që ju duhet

Pse duhet të shikoni tastet e numrave kur ju nuk keni nevojë për to? Pse duhet të shikoni personelin, kur ju jeni duke bërë një shitje?

Konfigurim extreme fleksibël

Shto kategorie artikujsh me imazh. Artikuj me ngjyra. Zgjidh personelin me foto. Trego ambientin me tavolina ashtu siq duket live. Konfiguro printera aq sa ju duhen. Të gjitha vet

Auto-Sinkronizimi ndërmjet njësive

Kombinoj sa më shumë tableta, celularë dhe printera në vende të ndryshme. Top-Connection CashConnect do ti sinkronizoj ato mes veti pa ndonjë server.

Synimet tona